Dział Sprzedaży

Daniel Kowara
Specjalista ds. Sprzedaży Audi785 505 822daniel.kowara@krotoskicichy.com

Arkadiusz Chlaściak
Specjalista ds. Sprzedaży Audi22 510 35 64785 501 962arkadiusz.chlasciak@krotoskicichy.com

Adam Brzeziński
Specjalista ds. Sprzedaży Audi 22 510 35 72782 860 090adam.brzezinski@krotoskicichy.com

Hubert Łozowski
Specjalista ds. Sprzedaży Audi 22 743 96 11512 003 631hubert.lozowski@krotoskicichy.com

Marcin Grabowski
Specjalista ds. Sprzedaży Audi 22 510 35 73501 312 319marcin.grabowski@krotoskicichy.com

Monika Powroźnik
Specjalista ds. Sprzedaży Audi 22 743 96 11785 506 469monika.powroznik@krotoskicichy.com

Marta Garbacz
Specjalista ds. Sprzedaży Audi22 511 70 31785 020 445 marta.garbacz@krotoskicichy.com

Patryk Kopacz
Specjalista ds. Produktu Audi785 205 696patryk.kopacz@krotoskicichy.com

Michał Latos
Dysponent 785 507 754michal.latos@krooskicichy.com

Bartosz Stasiak
Administrator Działu Sprzedaży601 961 482bartosz.stasiak@krotoskicichy.com

Aleksander Mazanek
Kierownik Sprzedaży Audi785 558 339aleksander.mazanek@krotoskicichy.com

1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w drodze kontaktu jest Krotoski Cichy Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 51/53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304253, (dalej także jako Spółka).

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Niciarniana 51/53, 92-320 Łódź, e-mail: dane.osobowe@krotoskicichy.com, nr tel.: 785 012 459.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji czynności przed zawarciem umowy, w tym w drodze udzielania zamówionej informacji w temacie towarów i usług. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

4. Kategorie danych: przetwarzamy dane zwykłe przekazane w drodze kontaktu dla celów udzielenia zamówionej informacji, np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, inne niezbędne do realizacji informacji.

5. Dane osobowe będą przetwarzanedo momentu odstąpienia od zamiaru zawarcia umowy lub w przypadku zawarcia umowy - do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy plus 1 rok (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń).

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności w celu zawarcia umowy.

Grupa Krotoski-Cichy Warszawa