Dział Sprzedaży Samochodów Używanych

Konrad Duda
Specjalista ds. Sprzedaży Samochodów Używanych22 510 35 76601 854 205konrad.duda@krotoskicichy.com

Albert Baran
Specjalista ds. Sprzedaży Samochodów Używanych512 003 376albert.baran@krotoskicichy.com

Sebastian Bogucki
Specjalista ds. Sprzedaży Samochodów Używanych22 742 95 74 785 900 761sebastian.bogucki@krotoskicichy.com

Marcin Conkała
Specjalista ds. Zakupu Samochodów Używanych785 002 616marcin.conkala@krotoskicichy.com

Dariusz Drzewiecki
Specjalista ds. zakupu samochodów694 417 764dariusz.drzewiecki@krotoskicichy.com

Piotr Zakrzewski
Kierownik Działu Samochodów Używanych22 742 95 74664 733 882piotr.zakrzewski@krotoskicichy.com

1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w drodze kontaktu jest Krotoski Cichy Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 51/53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304253, (dalej także jako Spółka).

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Niciarniana 51/53, 92-320 Łódź, e-mail: dane.osobowe@krotoskicichy.com, nr tel.: 785 012 459.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji czynności przed zawarciem umowy, w tym w drodze udzielania zamówionej informacji w temacie towarów i usług. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

4. Kategorie danych: przetwarzamy dane zwykłe przekazane w drodze kontaktu dla celów udzielenia zamówionej informacji, np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, inne niezbędne do realizacji informacji.

5. Dane osobowe będą przetwarzanedo momentu odstąpienia od zamiaru zawarcia umowy lub w przypadku zawarcia umowy - do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy plus 1 rok (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń).

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności w celu zawarcia umowy.

Grupa Krotoski-Cichy Warszawa