Dział Serwisu

Małgorzata Sitarska
Asystentka Serwisu22 743 96 11malgorzata.sitarska@krotoskicichy.com

Sebastian Kołodziejski
Doradca Serwisowy22 743 96 11501 312 423sebastian.kolodziejski@krotoskicichy.com

Mariusz Kaptur
Doradca Serwisu 785 505 153mariusz.kaptur@krotoskicichy.com

Marcin Dziadura
Doradca Serwisu22 510 35 62501 312 464marcin.dziadura@krotoskicichy.com

Patrycja Jarosławska
Doradca Serwisu601 960 775patrycja.jaroslawska@krotoskicichy.com

Karol Gołkowski
Mistrz Warsztatu 785 230 694karol.golkowski@krotoskicichy.com

Bartosz Janicki
Mistrz Serwisu501 312 603bartosz.janicki@krotoskicichy.com

Robert Rostek
Dział Gwarancji22 743 96 11512 003 378robert.rostek@krotoskicichy.com

Justyna Stelmaszczyk
Asystentka Serwisu22 510 35 65justyna.stelmaszczyk@krotoskicichy.com

Klaudia Bąk
Asystentka Kierownika Serwisu22 510 35 65klaudia.bak@krotoskicichy.com

Karol Mazur
Kierownik Serwisu22 510 35 60512 003 397karol.mazur@krotoskicichy.com

1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w drodze kontaktu jest Krotoski Cichy Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 51/53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304253, (dalej także jako Spółka).

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Niciarniana 51/53, 92-320 Łódź, e-mail: dane.osobowe@krotoskicichy.com, nr tel.: 785 012 459.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji czynności przed zawarciem umowy, w tym w drodze udzielania zamówionej informacji w temacie towarów i usług. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

4. Kategorie danych: przetwarzamy dane zwykłe przekazane w drodze kontaktu dla celów udzielenia zamówionej informacji, np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, inne niezbędne do realizacji informacji.

5. Dane osobowe będą przetwarzanedo momentu odstąpienia od zamiaru zawarcia umowy lub w przypadku zawarcia umowy - do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy plus 1 rok (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń).

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności w celu zawarcia umowy.

Grupa Krotoski-Cichy Warszawa