Dział Serwisu Blacharsko-Lakierniczego

Serwis Blacharsko - Lakierniczy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9c 05-270 Marki
GODZINY OTWARCIA SERWISU Pon. - Pt 7.00 - 19.00 Sobota 8.00 - 15.00

Marcin Grądzki
Doradca Serwisu Blacharsko -Lakierniczego22 781 28 48785 505 836marcin.gradzki@krotoskicichy.com

Krzysztof Trzaskoma
Doradca Serwisu Blacharsko - Lakierniczego22 781 28 48785 504 588krzysztof.trzaskoma@krotoskicichy.com

Krzysztof Cieślowski
Doradca Serwisu Blacharsko - Lakierniczego22 781 28 48725 910 056cieslowski.krzysztof@krotoskicichy.com

Artur Gadziński
Doradca Serwisu Blacharsko -Lakierniczego22 781 28 48785 557 880artur.gadzinski@krotoskicichy.com

Marcin Madej
Doradca Serwisu Blacharsko -Lakierniczego22 781 28 48512 003 634marcin.madej@krotoskicichy.com

Ewa Borawa
Koordynator Windykacji785 503 213ewa.borawa@krotoskicichy.com

Małgorzata Rustecka
Koordynator Biura22 781 28 48721 200 084malgorzata.rustecka@krotoskicichy.com

Radosław Jaskółowski
Koordynator działu likwidacji szkód/ Kosztorysant22 781 28 48785 850 213radoslaw.jaskolowski@krotoskicichy.com

Artur Wróblewski
Kierowca Lawety22 781 28 48694 417 762

1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w drodze kontaktu jest Krotoski Cichy Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 51/53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304253, (dalej także jako Spółka).

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Niciarniana 51/53, 92-320 Łódź, e-mail: dane.osobowe@krotoskicichy.com, nr tel.: 785 012 459.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji czynności przed zawarciem umowy, w tym w drodze udzielania zamówionej informacji w temacie towarów i usług. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

4. Kategorie danych: przetwarzamy dane zwykłe przekazane w drodze kontaktu dla celów udzielenia zamówionej informacji, np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, inne niezbędne do realizacji informacji.

5. Dane osobowe będą przetwarzanedo momentu odstąpienia od zamiaru zawarcia umowy lub w przypadku zawarcia umowy - do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy plus 1 rok (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń).

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności w celu zawarcia umowy.

Grupa Krotoski-Cichy Warszawa