Akcesoria

w specjalnych cenach

Wypełnij formularz, abyśmy mogli
indywidualnie dobrać najlepsze
akcesoria Audi do Twoich wymagań:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej informacji marketingowych od Krotoski – Cichy sp. z o. o. sp. k.... Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej informacji marketingowych od Krotoski – Cichy sp. z o. o. sp. k. Podanie moich danych osobowych było dobrowolne i świadome. Poinformowano mnie o przysługujących mi prawach, w szczególności o prawie cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Krotoski – Cichy sp. z o. o. sp. k. numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego towarów i usług.... Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Krotoski – Cichy sp. z o. o. sp. k. numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego towarów i usług. Podanie moich danych osobowych było dobrowolne i świadome. Poinformowano mnie o przysługujących mi prawach, w szczególności o prawie cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych wyżej w celach marketingowych, przez Krotoski Cichy sp. z o.o. sp. k. ... Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych wyżej w celach marketingowych, przez Krotoski Cichy sp. z o.o. sp. k. Podanie moich danych osobowych było dobrowolne i świadome. Poinformowano mnie o przysługujących mi prawach, w szczególności o prawie cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prosimy o potwierdzenie zapoznania się z poniższą informacją:... Prosimy o potwierdzenie zapoznania się z poniższą informacją:

1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w drodze powyższego formularza jest Krotoski Cichy Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 51/53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304253, (dalej także jako Spółka). 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Niciarniana 51/53, 92-320 Łódź, e-mail: dane.osobowe@krotoskicichy.com, nr tel.: 785 012 459.

3. Wskazane wyżej dane osobowe są przetwarzane w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, w tym w drodze udzielania zamówionej informacji oraz umówienia na serwis. W przypadku zaznaczenia jednej z powyższych zgód marketingowych, dane przetwarzane będą również w celu marketingu towarów i usług Spółki.

4. Dane osobowe będą przetwarzanedo momentu odstąpienia od zamiaru zawarcia umowy lub do chwili realizacji umowy, oraz dalej do momentu przedawnienia roszczeń plus 6 miesięcy powyżej tego terminu (tj. do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń). W przypadku zaznaczenia jednej z powyższych zgód marketingowych, dane przetwarzane będą do chwili wycofania zgody (dotyczy tylko przetwarzania w celu marketingu).

5. Kategorie odbiorców danych osobowych:
• podmioty wykonujące na rzecz Spółki zadania związane z administrowaniem strony internetowej, podmioty wykonujące na rzecz Spółki zadania związane z administrowaniem systemami teleinformatycznymi, importer samochodowy marki,
• w przypadku zgody marketingowej: podmioty wykonujące dla Spółki zlecenia związane z marketingiem towaru i usług, np. agencje reklamowe, organizatorzy eventu, callcenter.
6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych uniemożliwi umówienie serwisu w drodze formularza internetowego z pomocą formularza internetowego.

TAktywne zawieszenie Audi AI
Uchwyt na rowery 559PLN brutto
Bagażnik rowerowy do haka holowniczego 2499PLN brutto
Pokrowce na koła XXL 205PLN brutto
Podkładka pod fotelik 221PLN brutto
Składany kosz do bagażnika 202PLN brutto
Zastaw do pielęgnacji tapicerki skórzanej 166PLN brutto
Pas ochronny dla psa 502PLN brutto
Wieszak metalowy 125PLN brutto
Lampa oświetlenia progowego 608PLN brutto
Kapa ochronna na tył 783PLN brutto
Pokrowiec na oparcie 163PLN brutto
System odstraszania kun 1640PLN brutto
Grupa Krotoski-Cichy Warszawa